Klor Nedir

Klor Dezenfektanı Nedir?


Klor, maddenin temel yapı taşlarından biri olan, doğal olarak oluşan bir kimyasal elementtir. Dünya kıtalarının kayalarına dağılmış ve tuzlu okyanuslarında yoğunlaşmış olan klor, bitkiler ve hayvanlar için temel bir besindir.

Klor kimyası, dünya çapında milyonlarca kişiye temiz içme suyu sağlar. Klorlu dezenfektanlarla mümkün kılınan temiz içme suyu, su kaynaklı hastalıkların belalarına karşı anıtsal bir zaferdir. Klor kimyası, silikon bazlı yarı iletkenlerden sürdürülebilir PVC yapı malzemelerine kadar 21. yüzyıldaki yaşamı tanımlayan binlerce ürünün üretilmesi için de kritik öneme sahiptir.

Ticari olarak sodyum klorürlü tuzlu suyun elektrolizi ile üretilir. Klor sanayide ve ev temizlik ürünlerinde kullanılmaktadır. Klor aynı zamanda Birinci Dünya Savaşı sırasında silah olarak kullanılan ilk zehirli gazdı.

Klor, oda sıcaklığında sarı-yeşil bir gazdır.
Klor, düşük konsantrasyonlarda tespit edilebilen, ağartıcıya benzer keskin, tahriş edici bir kokuya sahiptir.
Klor gazının yoğunluğu havadan yaklaşık 2,5 kat daha fazladır, bu da hava hareketinin az olduğu bölgelerde başlangıçta yere yakın kalmasına neden olur.


Klor yanıcı değildir, ancak patlayıcı reaksiyona girebilir veya birçok yaygın maddeyle (asetilen, eter, terebentin, amonyak, doğal gaz, hidrojen ve ince bölünmüş metaller dahil) patlayıcı bileşikler oluşturabilir.
Klor suda az çözünür ve nem ile reaksiyona girerek hipokloröz asit (HClO) ve hidroklorik asit (HCl) oluşturur.
Klor, kehribar renkli bir sıvı olarak depolama ve sevkiyat için yaygın olarak basınçlandırılır ve soğutulur.

Klor Fiyatları

Toz klor fiyatları marka ve içeriğine göre değişmektedir.

Sıvı klor fiyatları buradan ulaşa bilirsiniz


Toz klor fiyatları buradan ulaşa bilirsiniz

Klor nasıl kullanılır?
Klorun çeşitli kullanım alanları vardır. Suyu dezenfekte etmek için kullanılır ve kanalizasyon ve endüstriyel atıklar için sanitasyon sürecinin bir parçasıdır. Kağıt ve kumaş üretimi sırasında ağartma maddesi olarak klor kullanılmaktadır. Suda çözünen klor olan ev tipi çamaşır suyu da dahil olmak üzere temizlik ürünlerinde de kullanılır. Klor, klorürlerin, klorlu solventlerin, pestisitlerin, polimerlerin, sentetik kauçukların ve soğutucuların hazırlanmasında kullanılır.

İnsanlar klora nasıl maruz kalabilir?
Endüstriyel ve ticari yerlerde klorun yaygınlığı ve hacmi göz önüne alındığında, kazara dökülme veya serbest bırakma veya kasıtlı bir terörist saldırı nedeniyle yaygın maruziyetler meydana gelebilir.

Klor oda sıcaklığında bir gaz olduğundan, maruziyet soluma yoluyla gerçekleşir. İnsanlar ayrıca cilt veya göz teması yoluyla veya klorla kontamine yiyecek veya suların yutulması yoluyla da klora maruz kalabilirler.

Klorun etki mekanizması nedir?
Klorun sağlık üzerindeki etkileri, öncelikle aşındırıcı özelliklerinden kaynaklanmaktadır. Klorun güçlü oksitleyici etkileri, hidrojenin nemli dokuda sudan ayrılmasına neden olarak, yeni oluşan oksijenin ve aşındırıcı doku hasarı üreten hidrojen klorürün salınmasına neden olur. Klorun oksidasyonu, hücrelere nüfuz edecek ve hücre yapısını yok etmek için sitoplazmik proteinlerle reaksiyona girecek olan hipokloröz asit de oluşturabilir.

Klor maruziyetinin sağlık üzerindeki ani etkileri nelerdir?
Çoğu klor maruziyetinden kaynaklanan sağlık etkileri saniyeler ila dakikalar içinde başlar. Klorun neden olduğu belirti ve semptomların şiddeti, maruz kalma miktarına, yoluna ve süresine göre değişecektir.

Soluma: Çoğu klor maruziyeti soluma yoluyla meydana gelir. Havadaki klora düşük seviyede maruz kalma, göz/cilt/hava yolu tahrişine, boğaz ağrısına ve öksürüğe neden olur. Klorun kokusu, varlığının yeterli erken uyarısını sağlar, ancak aynı zamanda koku yorgunluğuna veya adaptasyona neden olarak, kişinin düşük konsantrasyonlarda uzun süreli maruz kalma farkındalığını azaltır. Daha yüksek maruziyet seviyelerinde, belirti ve semptomlar göğüste sıkışma, hırıltılı solunum, nefes darlığı ve bronkospazma kadar ilerleyebilir. Şiddetli maruziyetler, birkaç saat gecikebilen kardiyojenik olmayan pulmoner ödem ile sonuçlanabilir.

Yutma: Klor oda sıcaklığında bir gaz olduğundan, yutulması nedeniyle ciddi bir maruziyetin meydana gelmesi olası değildir. Bununla birlikte, suda çözünmüş klorun (örn., sodyum hipoklorit veya ev tipi çamaşır suyu) yutulması, gastrointestinal sistemde aşındırıcı doku hasarına neden olur.

Göz/Deri Teması: Klor gazına düşük seviyede maruz kalınması göz ve cilt tahrişine neden olur. Daha yüksek maruziyetler ciddi kimyasal yanıklara veya ülserasyonlara neden olabilir. Sıkıştırılmış sıvı klora maruz kalmak ciltte ve gözlerde donmalara neden olabilir.

Çocuklar, daha büyük akciğer yüzey alanı-vücut ağırlığı oranlarına ve daha yüksek dakika hacim-ağırlık oranlarına sahip olduklarından, aynı seviyede klor gazına sahip ortamlara maruz kalan yetişkinlerden daha büyük bir doz alabilirler. Ayrıca daha kısa boyları ve zemine yakın yerlerde bulunabilecek daha yüksek klor gazı seviyeleri nedeniyle aynı lokasyondaki yetişkinlerden daha yüksek seviyelere maruz kalabilirler.

Klor zehirlenmesi nasıl tedavi edilir?


Klor zehirlenmesinin panzehiri yoktur. Sıvı klor ile temas meydana gelirse, cildin ve gözlerin bol miktarda su ile derhal dekontaminasyonu önemlidir. Bu, maruziyeti donma ile sonuçlanan hastalarda dikkatli yapılmalıdır. Klor maruziyetinden kaynaklanan kimyasal yanıklar termal yanıklar olarak ele alınmalıdır.

Solunum yoluyla klor zehirlenmesi destekleyici bakım ile tedavi edilir ve nemlendirilmiş oksijen, bronkodilatörler ve hava yolu yönetimini içerebilir. Pulmoner ödem gecikebilir ve bu nedenle hastalar şiddetli inhalasyon maruziyetlerini takiben 24 saate kadar izlenmelidir. Ventilasyonu ve oksijenasyonu sürdürmek, arteriyel kan gazlarını ve/veya nabız oksimetresini izlemek ve bir tedavi seçeneği olarak pozitif hava yolu basıncını düşünmek önemlidir. Çoğu insan klor gazına maruz kaldıktan sonra iyileşir.

Birisi klora maruz kalmışsa, laboratuvar testleri tedavi kararlarının alınmasına yardımcı olur mu?
Klor zehirlenmesinin teşhisi, laboratuvar testlerine değil, öncelikle klinik muayeneye ve hasta geçmişine dayanacaktır. Klor maruziyeti için laboratuvar testleri, tedavi kararlarına yardımcı olmada yararlı olmasa da, kan sayımı, glikoz ve elektrolitlerin izlenmesine yönelik rutin çalışmalar, komplikasyonları değerlendirmek için faydalı olabilir.

Klor
İçme suyu filtrasyonu artı klor kullanımı, muhtemelen milenyumun en önemli halk sağlığı ilerlemesidir.

Klorun dezenfekte edici özellikleri , dünya çapında milyarlarca insanın yaşamını iyileştirmeye yardımcı oldu. Klor aynı zamanda birçok ürünün halk sağlığı, güvenliği, ileri teknoloji, beslenme, güvenlik ve ulaşım için faydalı hale getirilmesinde kullanılan önemli bir kimyasal elementtir. Yiyecek, su ve ilaçlar, bilgisayarlar ve cep telefonları; hepsi klor kimyasına sahiptir. Klor kimyası ayrıca kontakt lensler, klima soğutucuları ve güneş panellerinden kurşun geçirmez yeleklere, enerji tasarruflu pencerelere, boyaya ve protezlere kadar çok sayıda ürünün imalatında da kullanılmaktadır.

Klor, adi tuzdan üretilir; yeryüzünde en bol bulunan ve gerekli minerallerden biridir. Klor üretim süreci son derece verimlidir: üretim sürecinin bir yan ürünü olan hidrojen, birçok üretim tesisinde enerji kaynağı olarak kullanılır; ve diğer bir yan ürün olan sodyum hidroksit, birçok endüstriyel ve tüketici ürününün imalatında kullanılan değerli ve temel bir üründür.

Klor kimyası aileleri sağlıklı kalmak ve çevremizi artırmaya yardımcı olur:

Su
Klor kimyası, içme suyunun ve yüzme havuzu suyunun güvenli kalmasına yardımcı olur. Şehirler içme suyunu klor bazlı dezenfektanlarla arıtmaya başlamadan önce, her yıl binlerce insan kolera, tifo, dizanteri ve hepatit A gibi su kaynaklı hastalıklardan öldü. ishal, yüzücü kulağı veya deri döküntüleri ve hatta atlet ayağı gibi hastalıklara neden olabilen su.

Ev dezenfektanları
Klor kimyası, giysileri, mutfak ve banyo yüzeylerini ağartan ve dezenfekte eden bir ürün olan ev tipi kloru yapmak için kullanılır. Seyreltilmiş çamaşır suyu ve su çözeltileri, norovirüs (“mide virüsü” olarak da bilinir) ve mevsimsel grip de dahil olmak üzere, evdeki çeşitli yüzeylerde insanları hasta edebilecek mikropları öldürmede etkilidir.

Gıda
Klor kimyası, mahsulleri zararlılardan koruyarak ve mutfak tezgahlarını ve diğer gıda ile temas eden yüzeyleri sterilize ederek doyurucu ve sağlıklı yiyecekler sağlamaya yardımcı olur. Bu, E. coli virüsü, salmonella ve diğer gıda kaynaklı mikropları yok eder.

Sağlık hizmeti
Klor kimyası, kolesterolü düşürmeye, artrit ağrısını tedavi etmeye ve alerji semptomlarını hafifletmeye yardımcı olanlar da dahil olmak üzere ihtiyacımız olan ilaçları yapmak için kritik öneme sahiptir. Klor kimyası ürünleri kan torbalarında, tıbbi cihazlarda ve cerrahi dikişlerde de bulunabilir. Klor kimyası ayrıca kontakt lensler, güvenlik gözlükleri ve solunum inhalatörleri yapmak için kullanılır.

Enerji ve çevre
Klor kimyası, güneş enerjisinden yararlanmada, kum tanelerinde silikonu saflaştırmada ve güneş panelleri için çiplere dönüşümünü kolaylaştırmada önemli bir rol oynar. Klor bazlı epoksi reçinelerden yapılmış rüzgar türbini kanatları, rüzgar enerjisini elektriğe dönüştürmeye yardımcı olur.

İleri teknoloji
Klor kimyası, akıllı telefonlara, tabletlere ve bilgisayarlara güç sağlayan hızlı işlemciler yapmak için kullanılır. Klor kimyası ayrıca ev ve ticari klimalar, hibrit araba aküleri ve yüksek performanslı mıknatıslar yapmak için kullanılır.

Yapı ve inşaat
Klor kimyası kullanılarak yapılan köpük plastik yalıtım, konut ısıtma ve iklimlendirme sistemlerinin enerji verimliliğini artırır, enerji faturalarını azaltır ve doğal kaynakları korur. Enerji verimliliği sağlayan vinil pencereler, ısıtma ve soğutma maliyetlerini ve sera gazı emisyonlarını azaltır. Araştırmalar, vinil pencere imalatının, alüminyum pencere imalatı için gereken enerjinin üçte birini gerektirdiğini gösteriyor. Klorun kimyası da uzun ömürlü boyaların bir bileşeni olarak evdeki her odayı güzelleştirmeye yardımcı olur.

Kolluk ve savunma
Asker ve polislerin giydiği kurşun geçirmez yeleklerin yapımında klor kimyası kullanılmaktadır. Klor kimyası ayrıca paraşüt ve gece görüş gözlüğü yapımında, ayrıca kokpit kapakları ve füze güdüm teknolojilerinde de kullanılıyor.

Ulaşım
Klor kimyası, uçaklarda, trenlerde, otomobillerde ve gemilerde, yolcuların güvende ve rahat kalmasına yardımcı olan koltuk minderleri, tamponlar, fren hidroliği ve hava yastıklarının imalatında kullanılır. Klor kimyası ayrıca darbeye dayanıklı pencereler, tel ve kablo, çelik gövdeler ve navigasyon sistemleri yapmak için kullanılır.

Kullanım alanları ve faydaları Güvenlik Bilgisi

Klorun kimyası, ailelerin daha güvenli, daha rahat ve daha rahat yaşam sürmelerine yardımcı olur.

Klor, yaklaşık 100 doğal kimyasal elementten biridir ve tüm dünyada doğal olarak oluşan klor bileşikleri bulunur. Kimyasal reaktivitesi nedeniyle, klor doğada nadiren elementel klor olarak bulunur ve genellikle diğer elementlerle birlikte sodyum klorür (sofra tuzu) gibi kimyasal bileşikler şeklinde bulunur.

Klor, başlı başına bir tüketici ürünü olarak satılmaz, ancak tüketici ve endüstriyel ürünlerin üretiminde kullanılır ve nihai tüketici ürününde bulunabilir veya bulunmayabilir. Örneğin bisikletlerden yapay diz protezlerine kadar her şeyde kullanılan titanyum metal, klor kimyası ile saflaştırılır. Yüzme havuzları klor bazlı dezenfektanlar kullanır ve çok çeşitli endüstriyel ve tüketici uygulamalarına sahip olan vinil üretiminde de klor esastır .

Yüzme havuzlarında kimyasal güvenlik
Doğru kullanıldığında, klor bazlı dezenfektanlar yüzücüleri bakteri ve yüzücü kulağı veya ishal gibi sorunlara neden olabilecek diğer mikroplardan korumaya yardımcı olur. Göre Hastalık Kontrol ve Önleme (CDC) Merkezleri , klor ve pH yüzücüler hasta yapabilir mikroplara karşı ilk savunma hattıdır.

Havuz kimyasalları kullanan kişiler için temel güvenlik ipuçları şunları içerir: koruyucu giysiler giyin; kimyasalları havalandırılan alanlarda saklayın; (sızabilecek) sıvıları doğrudan kuru kimyasalların üzerinde saklamayın; ve kimyasalları yanlışlıkla birbirleriyle veya suyla karıştırmayın. Bu Havuz Kimyasalları Güvenlik Videosu , kimyasalların taşınması ve depolanması için önemli ipuçları sunar.

Sıvı klor güvenliği
Üreticinin talimatlarına göre doğru kullanıldığında, ağartıcı yalnızca güvenli olmakla kalmaz, aynı zamanda yüzeylerdeki zararlı mikropları öldürerek insanların sağlıklı kalmasına da yardımcı olur. Ancak çamaşır suyu kötüye kullanıldığında; örneğin, amonyak veya asitlerle karıştırıldığında, sonuç sağlığa zararlı olabilir. Ağartıcıyı amino asitle karıştırmak zehirli dumanlar üretir. Klor ve amonyak karışımından çıkan dumanlara kazara maruz kalırsanız, derhal bölgeyi terk edin, temiz havaya çıkın ve acil tıbbi yardım isteyin. Buharlar gözleri ve mukoza zarlarını etkileyebilir, ancak en büyük tehdit gazların solunmasından kaynaklanır. Acil yardım için 911’i arayın. Acil yardıma ihtiyacınız yoksa,

Kullanım alanları ve faydaları Güvenlik Bilgisi

Sıvı Klor nedir?
Klor, maddenin yaklaşık 90 temel elementinin bir ürünü olan kimyasal bir elementtir. Klorun diğer elementler ve bileşiklerle birleşme eğilimi, içme suyu dezenfektanlarından güneş enerjisi panellerine, diz protezi ve kalça eklemlerine kadar binlerce temel ürünü üretmek için kullanılmıştır. Kimyasal reaktivitesi nedeniyle, klor doğada nadiren element klor olarak bulunur ve genellikle sodyum klorür (sofra tuzu) gibi kimyasal bileşikler şeklinde diğer elementlerle birlikte bulunur.

İçme suyuna neden klor eklenir?
Klor, hastalığa neden olan mikropları öldürür ve suyu güvenli hale getirir. Su kaynaklı hastalıklar her yıl binlerce ABD sakinini öldürdü. 1908’de Jersey City, New Jersey’de ilk kullanımından sonra, içme suyunun klorlanması Amerika Birleşik Devletleri’nde hızla yayıldı ve kolera ve tifo ateşi gibi neredeyse tüm su kaynaklı hastalıkları ortadan kaldırdı .

  1. yüzyılda yüzde 50 büyüyen Amerikalıların yaşam beklentisinin artmasında içme suyunun klorlanması önemli bir rol oynadı.ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri, içme suyunun klorlanmasını “en önemli halk sağlığı sorunlarından biri” olarak değerlendiriyor. ABD tarihindeki ilerlemeler.”

Klor, bakteri, virüs ve parazitler gibi tehlikeli mikropları öldürmenin yanı sıra sudaki hoş olmayan tat ve kokuları azaltmaya yardımcı olur. Klor ayrıca su tedarik rezervuarlarında, su şebekesi duvarlarında ve depolama tanklarında yaygın olarak büyüyen çamur, küf ve alglerdeki bakterileri öldürmeye de yardımcı olur. Aslında, EPA, arıtılmış musluk suyunun, mikroplardan tüketici musluklarına kadar tüm yolu korumak için tespit edilebilir bir klor seviyesi içermesini gerektirir.

İçme suyundaki klor güvenli midir?
EPA yönetmeliklerine göre içme suyu dezenfeksiyonu için eklenen az miktarda klor tüketim için güvenlidir. EPA’ya göre, içme suyunda izin verilen klor seviyeleri (milyonda 4 parçaya kadar) “sağlık için bilinen veya beklenen bir risk oluşturmaz ve yeterli bir güvenlik payına sahiptir” ve aynı zamanda “Patojen”e katkıda bulunur. çeşitli koşullar altında kontrol.”

Ağartıcı veya klorlu diğer dezenfektanların kullanılması çevre için kötü mü?
Doğru kullanılırsa, tüketiciler onu güvenli bir şekilde ve önemli çevresel etkiler olmadan kullanabilirler. Mikrop ve lekelerle reaksiyona girerken, ağartıcının yüzde 95 ila 98’i parçalanır ve tuzlu suya dönüşür. Daha da önemlisi, atık su arıtma tesisleri, atık sudaki oksijen tüketen kirleticileri yok etmek için klorlu dezenfektanlar kullanır. Bu, arıtılmış atık suyun deşarj edildiği nehirlerin ve akarsuların kalitesinin korunmasına yardımcı olur

Bir Cevap Yazın

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s